Disclaimer

De aansprakelijkheid van de door ons geleverde goederen en of dieren wordt gemaximeerd tot het maximale factuurbedrag van de aankoop. Eventuele gevolgschade m.b.t. aan ons op datum van aflevering niet bekende gegevens, zoals verborgen ziekten en het eventuele besmettingsgevaar daarmee gepaard gaande, wordt gemaximeerd tot 100% van het factuurbedrag.